Kdo smo prav zares?

Če sem včasih še verjela v usodo, danes gotovo ne več. Misli, da se nič ne da spremeniti in je treba hoditi po poti, ki nam je bila določena, že dolgo ne dajem nobene moči več.

Read More »

Who Are We in Reality

In recent years, perhaps more than before, I have been increasingly asking myself the question of who I am and what my purpose here on Earth is. Why are some people doing well – or so it seems – and why do many struggle – hardly making both ends meet?

Read More »

On Life

Feel the hurt. Shed your tears. Do the work. Heal, and grow spiritually!

Read More »

Meditacija ob zimskem solsticiju

Zadnja meditacija v letu 22 se je zgodila na zimski solsticij; bila je sreda, dan naših vsakotedenskih srečanj. Svojevrstna pomenljivost, ki ne dopušča dvoma. Skupino povezuje duhovna rast, a smo zaradi občutenja, razumevanja in svojstvene topline kot družina, kjer si pomagamo in smo si v oporo.

Read More »

On New Year’s Resolutions

Setting intentions, making New Year’s resolutions. In today’s reality where there’s an abundance of everything. Buying presents for people other than your closest family is a true challenge.

Read More »

O novoletnih zaobljubah

Novoletne zaobljube. Pozitivne spremembe. Živimo v času, ko je na voljo obilica vsega. Kupovanje daril za ljudi, ki niso naši najbližji, je pravi izziv. A navkljub vsemu se številne novoletne zaobljube še vedno vrtijo zgolj v materialmen, v želji po še več.

Read More »