Mogočna tišina

Moji dobri trenutki v meditaciji, takrat, ko začutim moč, mir; ko me posrka vase in preprosto SEM. Tiha, zadovoljna, »dovolj«. Takrat razumem, kaj pomeni “biti”.

Read More »

The Mighty Silence

My good moments in meditation, those powerful, peaceful, captivating times when I just AM – silent, absorbed, content, enough – have made me understand the

Read More »

Stara navada, železna srajca

Vedno bolj odmevno je prepričanje, da se nam v življenju pripeti tisto, kar dopuščamo, kar potrebujemo za duhovno rast. Da je naš način razmišljanja oz. vedenja »kriv« nesreč in tegob, ki se nam zgodijo, pa za marsikoga utegne biti zelo trd oreh!

Read More »

Old habits die hard

The belief that our life is the reflection of our “thoughts and (re) actions” is getting more and more attention. Undoubtedly, a hard nut to crack. Our life takes on a form we must experience in order for us to grow spiritually; nothing can happen without our permission.

Read More »